Võimestamine

Head Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustiku liikmed!

Osale võrgustiku projektis "Võimestades Ida-Virumaa kodanikuühiskonda" ning aita meile tõsta  teisele tasemele meie liikmete-organisatsioonide arengut ja võimekust.

Loe veel

Dokumendid

Palume tutvuda Võrgustiku põhidokumendidega:

1. Üldkogu protokoll

2. Võrgustiku muudetud põhikirja redaktsioon 

3. Võrgustiku liikmestaatus

4. Võrgustiku esigalgne visioon ja missioon

5. Võrgustiku SWOT analüüs (kokkuvõtted).

6. Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustiku arengukava (mustand)

Küsimuste korral võtke ühendust: vassili@sscw.ee, tel 55602993.

E- keskkond


Veebilehe loomist toetas Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

 


IVKV LIIKMEAVALDUS 2016 (ORANISATSIOONID) - (WORD)

IVKV LIIKMEAVALDUS 2016 (ERAISIKUD)(WORD)

Vanematekogukoosolek 29.09.16

Vanematekogu viimane töökoosolek toimub 29.09.16 Sillmäel Viru 39a, kell 16:00.

Palume teavitada meid enda osaluse kohta: info@ivkv.ee 

IVKV tegevjuhatus.

 


V Arenguseminar 30.09 Kohtla-Järve LVs

Sillamäe Lastekaitse Ühing ja Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustik kutsuvad teid 29.09.2016 kell 14.00 Kohlta-Järve Linnavalitsuses viimane (viies) arenguseminarile.

Arenguseminari peamisteks eesmärkideks on lepida kokku strateegiliste koostöö suunad, tuleviku eestkostet ning paika panda võrgustiku missioon, visioon ja kinnitada võrgustiku arengustrateegia. 

Seminarile saab registreerida läbi online registreerimislingi:
http://goo.gl/forms/lndl0BztD6, hiljemalt 28. september 2016 või e-maili teel: info at ivkv dot ee

Loe veel

Tähtis info

Lugupeetud Võrgustiku liige,

Palume teid lähiajal vastata meile tähtsate küsimustele mida oleme arutanud viimasel kohtumisel. Küsimuste hulgas on: informatsiooni teie organisatsioonist, teie võimalustest ja teie ettepanekud koolituseteemadest, lisaks ka küsimused ekspertide jaoks kaasamise ja kommunikatsiooni seminari raames teemal "Sotsiaalnet ettevõtlus". Tuletame ka meelde, et ootame teie ettepanekud missugused ürituse/alagatusi olete huvitatud teostada Ida-Virumaa lastekaitse nädala raames, kuupäevad 29.05- 05.06.2016

Loe veel