Võrgustikust

Mis on Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustik on?

Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna võrgustik toob kokku kodanikuühendusi, kelle (üheks) tegevuspiirkonnaks on Ida-Virumaa. Nende seas on nii vabaühendusi, sihtasutusi, asumiseltse kui ka valdkondlike organisatsioone. Võrgustik loodetakse 2015. aasta veebruaris ning esialgu koordineerib selle tegevust Sillamäe Lastekaitse Ühing.

Võrgustiku peamine tegevussuund on ühenduste omavahelise koostöö edendamine ja idavirumaa kodanikuühiskonna arengu toetamine - info ja kogemuste vahetamine, nõu küsimine ja andmine, partnerite leidmine ja ühiste tegevuste läbiviimine, ressursside jagamine. Et toetada ühenduste omavahelist koostööd ning muuta lihtsamaks infovahetust, on loodud käesolev veebikeskkond www.ivkv.ee. Samuti proovitakse iga kuuliselt omavahel kokku saada. Teine suund, mida võrgustik tähtsaks peab, on Ida-Virumaa kodanikuühiskonna eeskooste, ühenduste ja linnavõimude suhtlus ning koostöö.

Kuidas võrgustikust kasu lõigata?

1. Võrgustiku liikmena on teil võimalus vahetada teiste organisatsioonidega infot ja kogemusi, leida partnereid ühisteks tegevusteks või organisatsioonide paremaks majandamiseks. Selleks on veebikeskkonnal valmistatakse foorum

2. Teise olulise asjana on teil võimalus kaasa rääkida Linna/vallavalitsuses tehtavate otsuste juures, mis puudutavad teie organisatsiooni tegutsemispiirkonda või valdkonda.

3. Liikmena saate kasutada võrgustiku infokanaleid enda organisatsiooni ürituste reklaamimiseks ning teieni jõuab kõige värskem info teiste ühenduste tegevuste, erinevate konkursside ja rahastamisvõimaluste kohta. Selleks on veebikeskkonnal valmistatakse sündmuste, kuulutuste ja uudiste tööriistad. Liitumiseks on vaja registreeruda võrgustiku kodulehel. Mingeid otseseid kohustusi liitumine endaga kaasa praegu ei too.

Kuidas seista oma valdkonna huvide eest?

Meie võrgustik ühendab väga erinevates valdkondades tegutsevaid kodanikeühendusi ja selge, et keegi meist ei ole pädev kõigis teemades. Mitmes valdkonnas on olemas oma katusorganisatsioon või võrgustik, kes enda valdkonnaga seotud teemades Linna/vallavalitsuses kaasa räägib. Nendega saab kontakti otsida läbi võrgustiku koostöökeskkonna foorumi või läbi võrgustiku koordinaatori stepan@ivkv.ee

Võrgustikul on olemas oma komisjonide esindajad. Nende kontaktid leiad, alt - võta nendega ühendust, kui soovid olla kursis, mis komisjonides toimub, ise kaasa rääkida või omapoolseid algatusi teha Võrgustiku roll selliste teema-põhiste gruppide juures on võimaluse loomine, et huvilised üksteist üles leiaks, ja teiseks nende toetamine, kui kedagi üritatakse neid huvitava küsimuse arutamise juurest eemale tõrjuda. Kogu võrgustiku seisukohti kujundatakse nö. valdkonnaülestes teemades, nagu ühenduste kaasamine, rahastamine, teenuste delegeerimine ja muud Ida-Virumaal. Erinevate eelnõudega seotud arutelude jaoks on võrgustiku lehel olemas foorum ning ka kokku pandud töögrupid.

Rohkem infot leiad ametliku veebilehel www.ivkv.ee

Vanematekogukoosolek 29.09.16

Vanematekogu viimane töökoosolek toimub 29.09.16 Sillmäel Viru 39a, kell 16:00.

Palume teavitada meid enda osaluse kohta: info@ivkv.ee 

IVKV tegevjuhatus.

 


V Arenguseminar 30.09 Kohtla-Järve LVs

Sillamäe Lastekaitse Ühing ja Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustik kutsuvad teid 29.09.2016 kell 14.00 Kohlta-Järve Linnavalitsuses viimane (viies) arenguseminarile.

Arenguseminari peamisteks eesmärkideks on lepida kokku strateegiliste koostöö suunad, tuleviku eestkostet ning paika panda võrgustiku missioon, visioon ja kinnitada võrgustiku arengustrateegia. 

Seminarile saab registreerida läbi online registreerimislingi:
http://goo.gl/forms/lndl0BztD6, hiljemalt 28. september 2016 või e-maili teel: info at ivkv dot ee

Loe veel

Tähtis info

Lugupeetud Võrgustiku liige,

Palume teid lähiajal vastata meile tähtsate küsimustele mida oleme arutanud viimasel kohtumisel. Küsimuste hulgas on: informatsiooni teie organisatsioonist, teie võimalustest ja teie ettepanekud koolituseteemadest, lisaks ka küsimused ekspertide jaoks kaasamise ja kommunikatsiooni seminari raames teemal "Sotsiaalnet ettevõtlus". Tuletame ka meelde, et ootame teie ettepanekud missugused ürituse/alagatusi olete huvitatud teostada Ida-Virumaa lastekaitse nädala raames, kuupäevad 29.05- 05.06.2016

Loe veel