Tähtis info

Lugupeetud Võrgustiku liige,

Palume teid lähiajal vastata meile tähtsate küsimustele mida oleme arutanud viimasel kohtumisel. Küsimuste hulgas on: informatsiooni teie organisatsioonist, teie võimalustest ja teie ettepanekud koolituseteemadest, lisaks ka küsimused ekspertide jaoks kaasamise ja kommunikatsiooni seminari raames teemal "Sotsiaalnet ettevõtlus". Tuletame ka meelde, et ootame teie ettepanekud missugused ürituse/alagatusi olete huvitatud teostada Ida-Virumaa lastekaitse nädala raames, kuupäevad 29.05- 05.06.2016

- Kirjutada lühike „memo“ oma organisatsioonist, ressurssidest, võimalustest ja soovidest Ida-Virumaa kodanikuühiskonna võrgustikule. See on vajalik initsiatiivse gruppi loomiseks, mis hakkab tegelema IVKV tegevuse, arvamusfestivali ja lastekaitse nädala ettevalmistamisega seotud organisatsiooniliste küsimustega, mis hõlmavad endas partnerite otsingut, liikmete teadvustamist, olukorra monitooringut Ida-Virumaa kodanikuühiskonna arenguga jne. Memo saata hiljemalt 18.märtsiks e-posti aadressile: info@ivkv.ee

-Arutlege koos oma organisatsiooniliikmetega ning tooge välja oma konkreetsed ettepanekud soovikohase õppimise teemal (ehk koolituse teemad seoses kodanikuühiskonnaga). Saatke oma ettepanekud tuleva koolituseteemadest 10.märtsiks e-posti aadressile: info@ivkv.ee.

Tehke enda ettepanekuid ning mõelge läbi küsimused, mis sooviksite arutada riigivõimu esindajatega (ministeeriumi, keskkonna- ja looduskaitseameti, kohaliku omavalitsusega) ja äriesindajatega kommunikatsiooni ja kaasamise seminari  raames teemal "Keskonnakaitse ja linnaruum", mis toimub Kiviõlis märtsi lõpus. Ootame Teie ettepanekuid 10.märtsiks e-posti aadressile: info@ivkv.ee.

- Ootama Teie-poolseid ettepanekuid/initsiatiivi/üritusi, mida sooviksite lastekaitse nädala raames ellu viia Ida-Virumaal 29.05-05.06.2016 (ürituse sisu, sihtrühm, kuupäevad ning läbiviimise koht, vajalikud (rahalised) ressursid, partnerite nimekiri, peakorraldaja). Ootame Teie ettepanekuid 10. märtsiks e-posti aadressile: info@ivkv.ee.

Vanematekogukoosolek 29.09.16

Vanematekogu viimane töökoosolek toimub 29.09.16 Sillmäel Viru 39a, kell 16:00.

Palume teavitada meid enda osaluse kohta: info@ivkv.ee 

IVKV tegevjuhatus.

 


V Arenguseminar 30.09 Kohtla-Järve LVs

Sillamäe Lastekaitse Ühing ja Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustik kutsuvad teid 29.09.2016 kell 14.00 Kohlta-Järve Linnavalitsuses viimane (viies) arenguseminarile.

Arenguseminari peamisteks eesmärkideks on lepida kokku strateegiliste koostöö suunad, tuleviku eestkostet ning paika panda võrgustiku missioon, visioon ja kinnitada võrgustiku arengustrateegia. 

Seminarile saab registreerida läbi online registreerimislingi:
http://goo.gl/forms/lndl0BztD6, hiljemalt 28. september 2016 või e-maili teel: info at ivkv dot ee

Loe veel

Tähtis info

Lugupeetud Võrgustiku liige,

Palume teid lähiajal vastata meile tähtsate küsimustele mida oleme arutanud viimasel kohtumisel. Küsimuste hulgas on: informatsiooni teie organisatsioonist, teie võimalustest ja teie ettepanekud koolituseteemadest, lisaks ka küsimused ekspertide jaoks kaasamise ja kommunikatsiooni seminari raames teemal "Sotsiaalnet ettevõtlus". Tuletame ka meelde, et ootame teie ettepanekud missugused ürituse/alagatusi olete huvitatud teostada Ida-Virumaa lastekaitse nädala raames, kuupäevad 29.05- 05.06.2016

Loe veel