MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing


MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mis on tegutsenud alates 8.12.1989. SLÜ töötab aktiivselt selle nimel, et kujundada oma ümbruskonnast laste- ja noortesõbralik keskkond, ning võimendab lapsi ja noori võtma vastutust rahu, inimõiguste keskkonnasäästlikkuse, juhiomaduste arendamise eest ja oma kogukonda kujundavatest üritustest otse osa võtma. Kogu ajaloo jooksul on SLÜ teinud ja toetanud rohkem kui 130 projekti oma linnas, maakonnas, riigis ning üha enam ka rahvusvahelisel tasandil.

 

Ühingu tegevuse eesmärkideks on liitumine laset- ja noorsootöö alaste programmidega; laste õiguste teadvustamine lastele ja täiskasvanutele; lapse ja noorte mitmekülgse arengu toetamine edukaks toimetulekuks igapäevaelus; loov lähenemine ja uute meedotite välja töötamine; probleemide ennetamisel orienteeritud süsteemi kujundamine ja ühtne tegevus selle realiseerimisel; sidemete ja koostöö arendamine teiste laste ning noortega seotud organisatsioonidega Eestis ja välismaal ja Ühingu liikmete ühiste huvide eest seismine. 

Kontakt:  Irina Golikova, juhatuse liige irina at sscw dot ee, tel. 55550303

MTÜ Narva-Jõesuu SOS Lasteküla


MTÜ Narva-Jõesuu SOS Lasteküla alustas tööd 20. aprillil 2012 aastal, mil allkirjastati leping, millega SOS Lasteküla Eesti Ühing sai Narva-Jõesuu linnalt rendile 6 peremaja, mis on koduks ühtekokku 40 lapsele.

 

Peremajad ehitas algselt Sotsiaalministeerium, Euroopa Regionaalarengu Fondi ja riigi omavahendite abiga. Pärast valmimist anti peremajad üle kohalikule Narva-Jõesuu linnavalitsusele, kes otsustas kasutada teenuse pakkumisel SOS Lastekülade mudelit ja SOS organisatsiooni pikaajalist kogemust.

Narva-Jõesuu SOS Lasteküla on Eestis kolmas lasteküla, kuhu asusid elama endise Narva-Jõesuu Lastekodu elanikud. Nii nagu meie Põltsamaa küla, on ka Narva-Jõesuus tegemist nn integreeritud lastekülaga, mis ei moodusta tavapärast aiaga piiratud lasteküla, vaid 6 maja on hajutatud linna erinevatele tänavatele kahe maja kaupa. Igas peremajas elab kuni 6 last, kelle eest hoolistsevad SOS-perevanemad, üks peremaja on koduks 8-le sügava vaimse ja füüsilise puudega lapsele.

Kontaktisik: Kadri-Ann Mänd, kadri-ann dot mand at sos-lastekyla dot ee, tel. 5074891

MTÜ Allium


MTÜ Allium on Kohtla-Järve Madala Lävega Keskuse operaator. Kohtla-Järvel Madala Lävega Keskus tegutseb alates 1. maist 2005. a. Kohtla-Järve linna territooriumile loodud narkomaanide ravi- ja rehabilitatsioni ja/või teisi narkomaanidele suunatud teenuseid pakkuv keskus on Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse töötajate pingelise töö edukas tulemus.

 

Kohtla-Järve Madala Lävega Keskus on esimene edukalt ja efektiivselt tegutsev uimastisõltlastele (eelkõige narkomaanidele) teenust osutav asutus Eestis. Kõik keskuse töötajad on läbinud erialase koolituse Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise koostööprogrammi raames. MTÜ Allium töötajad on omandanud juriidilise, teoloogilise või sotsiaaltööalase kõrghariduse või omandamas erialast kõrgharidust ülikoolides ja kolledžites.

Keskuse teenused moodustavad olulise osa narkomaanide abistamise võrgustikust. Keskuse töö on suunatud ühiskonna õige ning kaasaegse suhtumise väljaarendamisele narkomaaniaga seotud probleemide lahendamise suhtes. Teenused sisaldavad esmatasandi abi uimastisõltlastele, kontakti loomist, usalduse võtmist ja püsiva suhte loomist uimastisõltlastest kliendiga, meditsiinilist ja sotsiaalset abi, ennetustööd; teabe edastamist turvalise seksi kohta; süstlavahetusprogrammi ja metadooni asendusravi võimalust vastava vajaduse tekkimisel. Koostöös partneritega on MTÜ Allium osalenud projektides, mille eesmärgiks oli koolituste (arvutiõpe, eesti keel, sostiaaloskused) korraldamine töötutele sh sõltlastele (narko- ja alkoholisõltalsed) ning töötute sh sõltlaste (narko- ja alkoholisõltalsed) abistamine tööle asumisel.

MTÜ Allium teeb aktiivselt koostööd Tallinna Tehnika Ülikool Virumaa Kolledžiga. Mitmed aastat töötab kolledži ühiselamus Eesti esimene konsultatsioonikabinet. Konsultatsioonikabinetis saavad õpilased ja õpetajad teadmisi HIV/AIDS-i ja turvalise käitumise kohta, pakutakse tasuta kondoome ja rasedusteste.

Kontakisik: Vladimir Sarantsev, juhatuse liige alliumcentr at hot dot ee, tel. 3323083

MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir


MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir  on asutatud 2013. aastal. Eesti Metodisti Kiriku Jõhvi koguduse ja Jõhvi Vallavalitsuse koostööna on saanud alguse olulise tähtsusega ettevõtmine – puuetega laste tugikodu loomine Jõhvi valda.

 

Peamiste eesmärkide hulka kuulub Ida-Virumaa puuetega laste ja nende perede toimetuleku toetamine läbi lapsehoiuteenuse pakkumise, puuetega laste vajadustele vastava arengukeskkonna loomine tugikodus, vanematele/hooldajatele võimaluse andmine päevaseks puhkuseks, õpinguteks, töötamiseks. MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir  korraldab koostöös koolidega õppetegevust tugikodus ja vanemate nõustamist ja jõustamist.

MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir loob Ida-Virumaa puuetega lastele võimalused suhtlemiseks teiste lastega, sõprade leidmiseks, maailmapildi avardamiseks ning mitmekülgseks arenguks. Igas lapses on peidus talle omane unikaalne andekus, mis nagu päikesekiir särama lööb kui selle avaldumisele kaasa aidata.

Kontaktisik: Artur Põld, juhatuse esimees artur dot pold at mail dot ee, tel. 5057679

MTÜ Meie Pagar


MTÜ Meie Pagar ühendab vabatahtlikkuse alusel Narva-Jõesuu linna ja pagariarendamisest huvituvaid ja selle tutvustamise eest seista soovivaid füüsilisi ning juriidilisi isikuid.

Me valmistab originaalset ja tervisliku leiva kõrsviljade, kuivatatud puuviljade, pähklite ja vürtsidega. Palju tähelepanu pöörame oma toodete kvaliteedile. Kõrge kvaliteedi saamiseks kasutame naturaalseid ja looduslike koostisosi. Meie eesmärgiks on pakkuda klientidele tervislikke, värsked ja maitsvad kondiitritooteid.

  

Leib on olnud sajandeid meie toidulaual rahvustoiduks ning seetõttu on leib ka tänapäeval nõutud ja tähtis toit. Püüame taastama käsitsi valmistatud vanaaegse leiva tegemise kombeid- küpsetame leiba käsitsi kasutades juuretist, mis on tehtud vanaaegste retseptide järgi. Sellega meie saavutame oma toodete kõrge kvaliteedi ja unikaalsuse.

Kontaktisik: Veera Putan, juhatuse liige veera dot putan at gmail dot com, tel. 55563112

MTÜ Ida-Virumaa Käsitööliit


MTÜ Ida-Virumaa Käsitööliit on asutatud 2008. aastal. Ühiskonna tolerantsus puuetega inimeste vastu nüüd on muutunud üheks olulisteks komistuskiviks, mida saab lahendada oma võimedega tänu lähenemisele informatsioonilises ja loomingulises sfäärides. Näidates oma tööd ja loovust, puuetega inimesed tõestavad ümbritsevatele inimestele, et nemad on kasulikud ja huvitavad inimesed, kes on võimelised töötada, meisterdada ja koolitada teisi.

  

Me võime avada uued võimalused nende võimete ja oskuste rakendamiseks. Meie poolt välja töötanud tehnoloogia «Hand Made», mis baseerub  puidust pooltoodete tootmisel, võimaldab puuetega inimestele, kellel pole kõrgeid kutseoskusi, teha ise enda jaoks või oma sõpradele ja vanematele kingitused müügiks - kvaliteetseid, ilusaid ja kasulikke asju, mille kaudu puuetega inimene võib väljendada oma loovust.

Meie poolt korraldatud õppetunnid ei ole vaja mehaanilisi seadmeid. Peale selle keskkonnasõbralikke materjalide kasutamine protsessis tagab täielikut ohutust. Meie kogemused ja käesolevate programmide elluviimine erinevates linnades ja riikides on näidanud suurt huvi osalejate ja partnerite vastu. Töö käigus viidi läbi suur hulk programme. Kõige huvitavaid projektidest "Vuntsidega laspehoidja".

Meie programmite eesmärk on anda puuetega lastele tunda, et need on vajalikud ja kasulikud ühiskonnale tehes oma panus mänguasjade ja kingituste tootmises, mille lõpptarbijateks saavad lasteaiad. Me ühindame lapsi erinevatest sotsiaalsetest rühmadest oma vahel.

Kontaktisik: Sergei Okunev, juhatuse liige sergokunev at yandex dot ru, tel. 5518154

MTÜ Lauluklubi Ehho


MTÜ Lauluklubi Ehho oli asutatud 2002. aasta detsembris. Selle aja jooksul on edukalt tehtud 10 projekti. Toimus rohkem kui 200 üritust. 

MTÜ juht Mihhail Rumjantsevi on stsenarist, režissöör ja kultuuriürituste korraldaja ning Ülevenemaalise lugejate konkursi laureaat. Ta lõpetas Peterburi Kultuur-ja Kunsti Ülikooli. 1983 aastal sai ta Eesti kultuuri tunnistatud tegijaks.

Kontaktisik: Mihhail Rumjantsev, juhatuse liige ehho-pesni at yandex dot ru, tel. 55599780

EELK Jõhvi Mihkli Kogudus


EELK Jõhvi Mihkli Kogudus on kindluskirik Jõhvis, mis on pühendatud peaingel Miikaelile. Kirikus tegutseb EELK Jõhvi Mihkli kogudus. Jõhvi Mihkli kirikut on esmakordselt mainitud seoses venelaste rüüsteretkedega 1364. aastal, seega rajati see arvatavasti 14. sajandi keskpaigas. Jõhvi Mihkli kirik on suurim ühelööviline kirik Eestis.

Algselt oli see võlvimata nelinurkne kaitseehitis, mille kitsad aknad paiknesid kindlusarhitektuurile iseloomulikult kõrgel ja hoonel oli vaid üks, lääneküljele avanev sissepääs. 16. sajandil esimesel poolel ehitati kirik põhjalikult ümber, läänefassaadi keskele ehitati veidi eenduv sale 8-korruseline torn ja kogu hoone võlviti ühelööviliseks nelja võlvikuga pikihooneks.

 

Jõhvi Mihkli kiriku sisustusest on väärtuslikeimad 17. sajandi hõbedane armulauakarikas, 1728. aastal Johann Rabe valmistatud barokk-kantsel ja Võidukaare grupp. Kirik on mitmel korral sõdades kannatada saanud, Liivi sõja algul 1558. aastal kui Põhjasõja ajal 1703. aastal. Peale seda sai kirik endale barokse tornikiivri (paigaldati 1728. aastal). Praegune neogooti kiivrikuju pärineb 1875. aastast (hävis 1941. aastal ja taastati 1984. aastal).

Aastal 1957 valmis vendade Kriisade poolt Jõhvi kiriku jaoks ehitatud orel 2 manuaali ja 25 registriga. 2009. aastast on kirikus 470-kilogrammine pronksist kirikukell.

Kontaktisik: Reet Kaldur, reet dot kaldur at mail dot ee, tel. 5132467

MTÜ Ida-Virumaa Koolitus


MTÜ Ida-Virumaa Koolitus oli asutatud 06.09.09 aadressil  Narva mnt. 40 Jõhvis. Erakool MTÜ Ida-Virumaa Koolitus oli asutatud 2012. aastal.

Ühingu eesmärk on olnud mootorsõidukite juhtide koolitamine, spordivõistluste korraldamine. Meie firma põhilised tegevusvaldkonnad on noorte ja täiskasvanute inimeste, nii töötavate kui ka töötute koolitamine.  Õpetatakse kõiki soovijaid juhtima autot kat. B, C ja AM.

 

Lastele, alates 10. eluaastast õpetatakse jalgrattasõitu. Viiakse läbi takso- ja veoautojuhi täiendkoolitusi.  Samuti õpetatakse võõrkeeli ja tehakse erinevaid erialakoolitusi. Peale kursuste viiakse läbi erinevaid seminare, konverentse, heategevusüritusi ja treeninguid.

Meie õpilased edukalt sooritavad mootorsõidukijuhi eksameid ja professionaalselt sõidavad mootorsõidukitega. Keeltekursuste õppe läbides õpilased sooritavad edukalt eksameid ja hästi valdavad valitud nende poolt võõrkeeli. Erialakoolituse läbides õpilased leiavad tavaliselt erialast tööd.

Kontakisik: Venera Naumkina, juhatuse liige info at ivkoolitus dot ee, tel. 56624640 

MTÜ Moeteater Gloria


MTÜ Moeteater Gloria on registreeritud Eesti äriregistris alates 11. jaanuar 2011 ja asub Sillamäel. Teater tegeleb loomingulise laste, noorukite ja täiskasvanute arenguga. Me õpetame joonistamist, maalimist ja kompositsiooni, põhitõdesid modelleerimisest ja õmblemisest, sisekujundust ning erinevaid loomingulisi tehnikaid, nagu näiteks batik, maali klaas, decupaaz, scrapbooking, jne.  Arendame ja loome originaalseid autori kollektsioone, õpetame lavalist liikumist.