Võimestades Ida-Virumaa kodanikuühiskonda!

Projekti „Võimestades Ida-Virumaa kodanikuühiskonda“ eesmärgiks on viia Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustiku tegevus uuele tasandile läbi võrgustiku liikmete võimestamise ja võimekuse tõstmise ning võrgustiku  tegevuse eesmärgistamise ja arengu soodustamise.

28.11.2014 toimunud Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorumi raames pandi alus Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustiku loomisele, mille kaudu tugevdada Ida-Virumaa kodanikuühiskonda. Tänaseks on pandud võrgustiku tegevusele alus. Toetajaliikmeid on praeguseks 20 ringis, kellest enamus on peamiselt sotsiaalvaldkonna taustaga. Foorumi järgselt on toimunud iga kuulised Võrgustiku koosolekud, mida juhib Sillamäe Lastekaitse Ühing. 27-ndal märtsil kinnitati esialgne tegevuskava ja esialgsed tegevuspõhimõtted. 15. mail 2015 toimunud Võrgutiku üldkogul kinnitati Võrgustiku ametlikeks liikmeteks 21 organisatsiooni.(vaata rohkem www.ivkv.ee)  

Projekti raames viiakse läbi tegevusi kahel peamisel suunal:

I Võrgustiku siseste oskuste arendamine: Liikmetele viiakse läbi koolitusprogramm, mis hõlmab muu hulgas kommunikatsioonioskuseid, koostööoskuseid, projektikirjutamise/juhtimise oskuseid ja huvikaitse arendamise oskuseid, et võimestada organisatsiooni ennast ja tugevdada tema rolli võrgustikus.  

II Võrgustiku arengu soodustamine: projekti raames pannakse paika võrgustiku missioon, visioon ja arengustrateegia (koos tegevuskavaga), arendatakse koostööd ning tutuvustatakse võrgustiku tegevuste ja eesmärke laiemalt. Võrgustiku alakomisjonide töö väljaarendamine läbi temaatiliste kaasamise ja kommunikatsiooni seminaride.

Tegevuskava:

1. Võimekuse tõstmise alane koolitusprogramm (September - Detsember 2015)

2. Kaasamise ja kommunikatsiooni seminarid (Jaanuar, Marts-Mai ja August 2016)

3. Arenguseminarid (Jaanuar, Veebruar, Mai, August ja September 2016)

4. Ümarlaud Ida-Viru maavalitsuses (August 2016)

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Vanematekogukoosolek 29.09.16

Vanematekogu viimane töökoosolek toimub 29.09.16 Sillmäel Viru 39a, kell 16:00.

Palume teavitada meid enda osaluse kohta: info@ivkv.ee 

IVKV tegevjuhatus.

 


V Arenguseminar 30.09 Kohtla-Järve LVs

Sillamäe Lastekaitse Ühing ja Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustik kutsuvad teid 29.09.2016 kell 14.00 Kohlta-Järve Linnavalitsuses viimane (viies) arenguseminarile.

Arenguseminari peamisteks eesmärkideks on lepida kokku strateegiliste koostöö suunad, tuleviku eestkostet ning paika panda võrgustiku missioon, visioon ja kinnitada võrgustiku arengustrateegia. 

Seminarile saab registreerida läbi online registreerimislingi:
http://goo.gl/forms/lndl0BztD6, hiljemalt 28. september 2016 või e-maili teel: info at ivkv dot ee

Loe veel

Tähtis info

Lugupeetud Võrgustiku liige,

Palume teid lähiajal vastata meile tähtsate küsimustele mida oleme arutanud viimasel kohtumisel. Küsimuste hulgas on: informatsiooni teie organisatsioonist, teie võimalustest ja teie ettepanekud koolituseteemadest, lisaks ka küsimused ekspertide jaoks kaasamise ja kommunikatsiooni seminari raames teemal "Sotsiaalnet ettevõtlus". Tuletame ka meelde, et ootame teie ettepanekud missugused ürituse/alagatusi olete huvitatud teostada Ida-Virumaa lastekaitse nädala raames, kuupäevad 29.05- 05.06.2016

Loe veel