I Võrgustiku siseste oskuste arendamine:

I Võrgustiku siseste oskuste arendamine: Liikmetele viiakse läbi koolitusprogramm, mis hõlmab muu hulgas kommunikatsioonioskuseid, koostööoskuseid, projektikirjutamise/juhtimise oskuseid ja huvikaitse arendamise oskuseid, et võimestada organisatsiooni ennast ja tugevdada tema rolli võrgustikus.  

Tugeva ja efektiivse võrgustiku alus on võimekad liikmed. Seetõttu on projekti raames ette nähtud võimekuse arendamise eesmärgil loodud koolitusprogramm. Selle spetsiifiline fookus on oskused, mis on vajalikud nii organisatsiooni enda tegevusvõimekuse tagamiseks kui ka organisatsiooni rolli täitmiseks võrgustiku liikmena.

Koolitusprogramm sisaldab:

1. Kootööoskused – partnerlussuhete loomine ja hoidmine. Sponsorlus. Koostöö KOViga. Meeskondlikud oskused.

2. Kommunikatsioonioskused – suhtlemine meediaga, pressiteadete kirjutamine, info jagamine oma tegevusest jms.

3. Projektivõimekus – projektikirjutamine ja – juhtimine.

4. Huvikatse - eestkoste ja huvikaitse olemus ja arendamine.

Koolitusprogrammi kõik osad on mõeldud kõikidele ametlikele võrgustiku liikmetele. Iga alateema kohta toimub üks 2-päevane koolitus.

Koolitused teeme koostöös EMSL, Toidupank, Let`s Do it World, Jõhvi Teataja, Põhjarannik,  ja Peace Child Eesti.

Vanematekogukoosolek 29.09.16

Vanematekogu viimane töökoosolek toimub 29.09.16 Sillmäel Viru 39a, kell 16:00.

Palume teavitada meid enda osaluse kohta: info@ivkv.ee 

IVKV tegevjuhatus.

 


V Arenguseminar 30.09 Kohtla-Järve LVs

Sillamäe Lastekaitse Ühing ja Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustik kutsuvad teid 29.09.2016 kell 14.00 Kohlta-Järve Linnavalitsuses viimane (viies) arenguseminarile.

Arenguseminari peamisteks eesmärkideks on lepida kokku strateegiliste koostöö suunad, tuleviku eestkostet ning paika panda võrgustiku missioon, visioon ja kinnitada võrgustiku arengustrateegia. 

Seminarile saab registreerida läbi online registreerimislingi:
http://goo.gl/forms/lndl0BztD6, hiljemalt 28. september 2016 või e-maili teel: info at ivkv dot ee

Loe veel

Tähtis info

Lugupeetud Võrgustiku liige,

Palume teid lähiajal vastata meile tähtsate küsimustele mida oleme arutanud viimasel kohtumisel. Küsimuste hulgas on: informatsiooni teie organisatsioonist, teie võimalustest ja teie ettepanekud koolituseteemadest, lisaks ka küsimused ekspertide jaoks kaasamise ja kommunikatsiooni seminari raames teemal "Sotsiaalnet ettevõtlus". Tuletame ka meelde, et ootame teie ettepanekud missugused ürituse/alagatusi olete huvitatud teostada Ida-Virumaa lastekaitse nädala raames, kuupäevad 29.05- 05.06.2016

Loe veel