Ürituste kalender

Tegevuskava:

1. Võimekuse tõstmise alane koolitusprogramm (September - Detsember 2015)

2. Kaasamise ja kommunikatsiooni seminarid (Jaanuar, Marts-Mai ja August 2016)

3. Arenguseminarid (Jaanuar 2016, Veebruar, Mai, August ja September 2016)

4. Ümarlaud Ida-Viru maavalitsuses (Oktoober 2016)


Ümarlaud Ida-Virumaa maavalitsuses 28.10.2016 kell 12.00 (TBC)


Kaasamise ja kommunikatsiooni seminarid

28.01 Jõhvis - Sotsiaal-tervishoiukomisjon

30.03 Kiviõli Linnavalitsuses - Keskonnakaitse ja linna/vallaruumi komisjon

29.04 Narvas Keeltelütseumis - Hariduse, noorte, kultuuri ja spordi komisjon

27.05 Toilas- Sotsiaalse ettevõtluse komisjon

02.09 Remnikus (suvekooli raames) - Õigus ja korrakaitsekomisjon

 

Arenguseminarid 

30.01 Sillamäel I arenguseminar ja üldkogu

05.03 Kohtla-Järvel II arenguseminar  

28.05 Tpoöas III arenguseminar

03.09 Remnikus VI arenguseminar

30.09 Kohtla-Järve Linnavalitsuses V arenguseminar 


VÕIMEKUSE TÕSTMISE ALANE KOOLITUSPROGRAMM:

1. Koolitus "Projektijuhtimine ja kirjutamine": 26.09 Sillamäe Märka Last keskuses, 27.09 Toila Spa Hotellis kell 11.00

2. Koolitus:"Kootööoskused ja fundraising" 23-24.10 Jõhvis, Narva mnt.40 kell 12.00

3. Koolitus: "Kommunikatsioonioskused" 28.11 Jõhvis Kohtserdimajas ja 29.11 Sillamäel Märka Lastkeskuses

4. Koolitus: "huvikaitse ha lobbitöö" 17.12 Sillamäel ja 19.12 Toila Spa Hotellis 

Vanematekogukoosolek 29.09.16

Vanematekogu viimane töökoosolek toimub 29.09.16 Sillmäel Viru 39a, kell 16:00.

Palume teavitada meid enda osaluse kohta: info@ivkv.ee 

IVKV tegevjuhatus.

 


V Arenguseminar 30.09 Kohtla-Järve LVs

Sillamäe Lastekaitse Ühing ja Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustik kutsuvad teid 29.09.2016 kell 14.00 Kohlta-Järve Linnavalitsuses viimane (viies) arenguseminarile.

Arenguseminari peamisteks eesmärkideks on lepida kokku strateegiliste koostöö suunad, tuleviku eestkostet ning paika panda võrgustiku missioon, visioon ja kinnitada võrgustiku arengustrateegia. 

Seminarile saab registreerida läbi online registreerimislingi:
http://goo.gl/forms/lndl0BztD6, hiljemalt 28. september 2016 või e-maili teel: info at ivkv dot ee

Loe veel

Tähtis info

Lugupeetud Võrgustiku liige,

Palume teid lähiajal vastata meile tähtsate küsimustele mida oleme arutanud viimasel kohtumisel. Küsimuste hulgas on: informatsiooni teie organisatsioonist, teie võimalustest ja teie ettepanekud koolituseteemadest, lisaks ka küsimused ekspertide jaoks kaasamise ja kommunikatsiooni seminari raames teemal "Sotsiaalnet ettevõtlus". Tuletame ka meelde, et ootame teie ettepanekud missugused ürituse/alagatusi olete huvitatud teostada Ida-Virumaa lastekaitse nädala raames, kuupäevad 29.05- 05.06.2016

Loe veel